Privacyverklaring Yourdentity

Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die Yourdentity van u ontvangt. Het gaat om persoonsgegevens die wij ontvangen doordat u ons belt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult en onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek aan ons en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens, omdat deze gegevens ons in staat stellen uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn ook nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Yourdentity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar. Indien er wel een overeenkomst met u is afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens vijf jaar nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen, als dat nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens aan betaaldienstverleners, bezorgdiensten, accountants, MailChimp, automatiseringspartners, drukkers, hostingpartijen, webdevelopers, tekstschrijvers, fotografen, signingbedrijven en overige aan de bedrijfsactiviteiten van Yourdentity verwante leveranciers. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Persoonsgegevens die wij van anderen ontvangen

Als onze klanten het verzoeken, dan nemen wij rechtstreeks contact op met leveranciers, drukkers, webdevelopers, tekstschrijvers, uitgevers, fotografen, signingbedrijven, etc. In dat geval geven onze klanten de naam, het telefoonnummer het e-mailadres door, zodat wij contact kunnen opnemen met het juiste bedrijf en met de juiste persoon.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien,
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
  • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens

Vindt u dat uw rechten worden geschonden? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen ten behoeve van een optimale werking/weergave van de website.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we onze website verder verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het gebruik van social media

Mijn website maakt gebruik van de volgende social media buttons: Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze buttons verwijzen u door naar mijn bedrijfsaccount. Door het klikken op een button, stuurt u persoonsgegevens door naar deze social media. Het privacy beleid van de social media kunt u hier vinden:
Twitter: twitter.com/en/privacy
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Contactgegevens

Yourdentity / dhr. Staal / Primulalaan 2a-13, kantoor 101 / 6851TD  Huissen / 026 3010110info@yourdentity.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek tot inzage of ander verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring

Yourdentity behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.← Naar de voorpagina